73 | ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT - TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG PIC16F877A #SOILSENSOR #PIC16F877A

73 | ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT - TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG PIC16F877A #SOILSENSOR #PIC16F877A

67 | GIAO TIẾP CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT PIC16F877A #SOILSENSOR #PIC16F877A #LCDSee more

67 | GIAO TIẾP CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT PIC16F877A #SOILSENSOR #PIC16F877A #LCD

Sản phẩm Hệ thống tưới cây tự động dùng PIC16f877ASee more

Sản phẩm Hệ thống tưới cây tự động dùng PIC16f877A

[PIC] Hệ Thống Tưới Cây Tự Động | PIC16F877A [CCS + Mô Phỏng Proteus]See more

[PIC] Hệ Thống Tưới Cây Tự Động | PIC16F877A [CCS + Mô Phỏng Proteus]

Arduino | Hướng dẫn sử dụng cảm biến độ ẩm đấtSee more

Arduino | Hướng dẫn sử dụng cảm biến độ ẩm đất

Bài 28: Chương Trình Tự Động Tưới Cây Theo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Từ Cảm Biến DHT11 | PIC16F877ASee more

Bài 28: Chương Trình Tự Động Tưới Cây Theo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Từ Cảm Biến DHT11 | PIC16F877A

Tự Chế Bộ Tưới Cây Tự Động Với Mạch Đo Điều Khiển Độ Ẩm Đất M214 | Điện tử DATSee more

Tự Chế Bộ Tưới Cây Tự Động Với Mạch Đo Điều Khiển Độ Ẩm Đất M214 | Điện tử DAT

33 | ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG ATMEGA16 #SOILSENSOR #ATMEGA16See more

33 | ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG ATMEGA16 #SOILSENSOR #ATMEGA16

58 | DHT11 + CẢM BIẾN ÁNH SÁNG + CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT + MODULE RF #PIC16F877A #SOILSENSOR #DHT11See more

58 | DHT11 + CẢM BIẾN ÁNH SÁNG + CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT + MODULE RF #PIC16F877A #SOILSENSOR #DHT11

Bài 20: Đọc Nhiệt Độ, Độ Ẩm Cảm Biến DHT11 | PIC16F877ASee more

Bài 20: Đọc Nhiệt Độ, Độ Ẩm Cảm Biến DHT11 | PIC16F877A

Bài 30: Giao Tiếp Với Cảm Biến Độ Ẩm Đất | PIC16F877ASee more

Bài 30: Giao Tiếp Với Cảm Biến Độ Ẩm Đất | PIC16F877A

Full code Hệ Thống Tưới Tự Động ( ĐỘ ẨM ĐẤT + ARDUINO + BLYNK APP)See more

Full code Hệ Thống Tưới Tự Động ( ĐỘ ẨM ĐẤT + ARDUINO + BLYNK APP)

Nhóm 18_ Mô hình hệ thống tưới nước từ xa theo cảm biến độ ẩm đất (Nhập môn ĐTVT)See more

Nhóm 18_ Mô hình hệ thống tưới nước từ xa theo cảm biến độ ẩm đất (Nhập môn ĐTVT)

Hệ thống tưới cây tự động dùng Arduino và cảm biến độ ẩm đấtSee more

Hệ thống tưới cây tự động dùng Arduino và cảm biến độ ẩm đất

Đo nhiệt độ - độ ẩm đất và điều khiển bơm tưới tự động sử dụng esp8266 và blynk iotSee more

Đo nhiệt độ - độ ẩm đất và điều khiển bơm tưới tự động sử dụng esp8266 và blynk iot

Hướng dẫn đo độ ẩm đất hiện lên LED 7 ĐOẠN - Đồ án tưới vườn thông minh MSP430G2553 | Đam Mê Điện TửSee more

Hướng dẫn đo độ ẩm đất hiện lên LED 7 ĐOẠN - Đồ án tưới vườn thông minh MSP430G2553 | Đam Mê Điện Tử

Độ ẩm đất, Đọc độ ẩm đất hiển thị LCD1602 + Pic16F887 - Review đồ ánSee more

Độ ẩm đất, Đọc độ ẩm đất hiển thị LCD1602 + Pic16F887 - Review đồ án

60 | ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THEO GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11 #PIC16F877A #DT11See more

60 | ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THEO GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM DHT11 #PIC16F877A #DT11

Group 1: mô hình tưới nước tự động dựa trên độ ẩm đấtSee more

Group 1: mô hình tưới nước tự động dựa trên độ ẩm đất