דף יומי מסכת מגילה דף יד Daf yomi Megilah page 14 ע"י יוני גוטמן

דף יומי מסכת יבמות דף יד Daf yomi Yevamot page 14 ע"י יוני גוטמןSee more

דף יומי מסכת יבמות דף יד Daf yomi Yevamot page 14 ע'י יוני גוטמן

דף יומי מסכת חגיגה דף יד Daf yomi Chagigah page 14 ע"י יוני גוטמןSee more

דף יומי מסכת חגיגה דף יד Daf yomi Chagigah page 14 ע'י יוני גוטמן

דף יומי מסכת מגילה דף יד Daf yomi Megillah daf 14 Shmuel Yehuda Navon.See more

דף יומי מסכת מגילה דף יד Daf yomi Megillah daf 14 Shmuel Yehuda Navon.

דף יומי מסכת מגילה דף טז Daf yomi Megilah page 16 ע"י יוני גוטמןSee more

דף יומי מסכת מגילה דף טז Daf yomi Megilah page 16 ע'י יוני גוטמן

דף יומי מסכת מגילה דף יד Daf yomi Megilah page 14 ע"י יוני גוטמןSee more

דף יומי מסכת מגילה דף יד Daf yomi Megilah page 14 ע'י יוני גוטמן

דף יומי מסכת תענית דף יד Daf yomi Taanit page 14 ע"י יוני גוטמןSee more

דף יומי מסכת תענית דף יד Daf yomi Taanit page 14 ע'י יוני גוטמן

Новости